Spel- en Schematherapie

Spel- en schematherapie worden in dit schrijven gecombineerd gebruikt, omdat De Razende Bol niet op een statische manier werkt.

Alle aangeboden vormen komen samen, waardoor inzicht en coping stijlen (= hoe ga je er mee om) worden vergroot.
Het creatief werken met speelse en verbeeldende elementen staat centraal binnen de spel- en schematherapie die De Razende Bol aanbiedt aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.
Zo wordt het ‘zware’ verbale therapeutische bezig zijn luchtiger, plezieriger en vooral effectiever, omdat deze manier van werken beter wordt opgeslagen en intensiever overkomt; ze maken het kind/de jongere optimistischer en vrolijker, doordat zij zelf iets kunnen doen. Iets kunnen doen om de beleving van de situatie makkelijker te maken is een actief proces wat ervoor zorgt dat je controle krijgt over je eigen belevingswereld. Zelf iets kunnen doen aan de situatie waarin je zit, geeft regie en regie geeft houvast en vertrouwen.

Wat doen we?

Wat we precies gaan doen tijdens de verschillende werkvormen is natuurlijk afhankelijk van de leeftijd, ontwikkelingsfase en de interesse van het kind/de jongere. Met een kleuter werk je nu eenmaal anders dan met een puber. In grote lijnen gaat het hier om:

  • bord- en kaartspellen
  • praktische fysieke oefeningen
  • mindfulness-, drama- of toneeltechnieken
  • knutselen
  • schrijven
  • tekenen of
  • even lekker een samen een wandeling maken.

Het doel

Het doel van spel- en schematherapie is bewustwording van het feit dat er allerlei stemmen in je hoofd actief zijn, die zich niet meer houden aan de vergaderregels waardoor het een warboel van schreeuwende stemmen is geworden. Hierdoor weet je vaak zelf niet meer wat je moet doen om de regie over de vergadering die zich in je hoofd (het denken) terug te krijgen.

Schematherapie gaat er vanuit dat er stemmen aan de vergadertafel zitten die niet altijd handig zijn. Dat komt omdat er vaak 8 stemmen vooraan zitten die zich overal mee bemoeien. De andere 100 stemmen (ja, ja….108 stemmen in je hoofd maken je tot een compleet IK) negeren we. Met spel- en schematherapie gaan we samen ontdekken welke stemmen bij jou overheersend zijn en welke stemmen je negeert. Door het inzicht te vergroten in welke stemmen actief zijn en welk doel zij dienen, kun je leren of je ze uitnodigt voor de vergadering in je hoofd of niet. Zo krijg je ZELF weer de REGIE over de vergadering in je hoofd. JIJ WORDT WEER DE VOORZITTER!

Voortgang

De voortgang binnen de therapie wordt weergegeven via een groot spelbord. Het is dus erg handig dat je altijd een telefoon met camera bij je hebt, zodat je je eigen voortgang kunt vastleggen. Ook is een camera handig als je tussendoor dingen wilt onthouden die de therapeut heeft opgeschreven op het whiteboard. Wanneer je graag de sessie wilt opnemen, kan de telefoon ook handig zijn.
Ouders mogen nooit zonder toestemming van de therapeut en/of de minderjarige de sessie opnemen omdat dit het vertrouwen en de privacy van de minderjarige zou kunnen schaden.
Een terugkoppeling aan de ouders vindt altijd plaats in het bijzijn van de minderjarige. Of, als ouders niet gelijktijdig aanwezig kunnen zijn, schriftelijk na goedkeuring van de minderjarige. Uiteraard moet hierbij rekening gehouden worden met de leeftijd en ontwikkeling van de minderjarige.

Inspraak

Openheid en transparant werken staat bij De Razende Bol hoog in het vaandel, daarom heeft vanaf de 8-jarige leeftijd het kind bij De Razende Bol wèl inspraak in wat hij/zij wel en niet wil vertellen aan de ouders. Wanneer er zaken zijn die volgens de therapeut wel belangrijk zijn om aan ouders te vertellen, zal er samen met minderjarige gekeken worden welke mogelijkheden of omstandigheden er gecreëerd moeten worden om ouders te betrekken. Hoe ouder de minderjarige is, hoe meer de zeggenschap zal toenemen.

Ouders hebben recht op een terugkoppeling, maar moeten zich ook realiseren dat de vertrouwelijkheid tussen de therapeut en het kind essentieel is om met elkaar te werken. U als ouder kunt erop vertrouwen dat De Razende Bol kennis heeft van het meldprotocol en u altijd zal inlichten over zwaarwegende zaken.