Over ons

De Razende Bol verwijst niet alleen naar ons onbewoonde, aan verandering onderhevige Waddeneiland, maar ook naar de drukte in je hoofd wanneer je zorgen hebt of moeilijke gevoelens in jezelf tegenkomt.
De Razende Bol vertegenwoordigt de jeugdafdeling binnen Counselling Noord-Holland en Camelot Mediation.

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • De gevolgen van de (op komst zijnde) echtscheiding / vanaf 4 jaar
  • De gevolgen van de (op komst zijnde) rouw- en verlieservaringen / vanaf 4 jaar
  • Pest problematieken / vanaf 6 jaar
  • Eenzaamheid / vanaf 6 jaar
  • EMDR traumaverwerking / vanaf geboorte
  • Communiceren met je ouders en andersom / vanaf 6 jaar

Helaas hebben kinderen en jongeren hier steeds vaker mee te maken. Denk aan zorgen omdat ouders gaan scheiden, gevoelens bij het nieuw samengestelde gezin, overlijdens van mens of dier, gepest worden of de pester zijn terwijl je dat eigenlijk niet wilt zijn.
Maar ook gevoelens van eenzaamheid komen steeds vaker voor. Het kind of de jongere die zich onbegrepen voelt. Doordat zij ervaren dat ouders die niet aansluiten bij de communicatiestijl van de huidige tijd of niet beschikbaar zijn in sociaal emotioneel opzicht. Maar ook door alle sociaal maatschappelijke factoren waar het kind en de jongere zich steeds vroeger bewust van begint te worden.

Aanpak op maat

In de meeste jeugdhulpverlening is er vooral aandacht voor de ouders. Er wordt regelmatig vanuit gegaan dat ouders zich om het kind of de jongere moet heen vouwen. De Razende Bol is van mening dat ouders/opvoeders vanzelfsprekend een heel grote rol spelen in de gevoelswereld van het kind of jongere, maar er zijn ook factoren die in het kind of in de jongere zelf liggen. Bij de Razende Bol wordt dan ook van beide uitgegaan (nurture/nature). Deze holistische werkwijze zorgt dan ook voor een aanpak op maat. Zelfs in groepsbijeenkomsten zoals bij het Zandkastelenprogramma®, worden de onderwerpen voor en door de deelnemers ingebracht.

Er worden verschillende werkvormen aangeboden die zijn afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsmogelijkheden van de minderjarige. Interventies als EMDR, Spel- en Schematherapie vallen onder therapeutische interventies (curatief), terwijl het Zandkastelenprogramma® een preventief programma is dat kan worden ingezet om problemen rondom echtscheiding bij kinderen en jongeren te voorkomen. Ook systemisch werken en oplossingsgericht coachen vallen onder preventieve interventies.

Zie ook aanbod.

Voor kinderen

Bij De Razende Bol staat de individuele waarheidsbeleving van het kind of de jongere centraal. De Razende Bol doet niet aan waarheidsvinding, maar richt zich op het kind of de jongere en kijkt vanuit het kind- of jongereperspectief naar de worsteling van de minderjarige in zijn/haar omgeving. Er wordt gewerkt mét het kind en vóór het kind.
Ouders en opvoeders worden betrokken in de begeleiding, maar zij spelen een secundaire rol. De primaire rol is weggelegd voor het kind of de jongere.

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd wordt de cursus ‘Daar kikker je van op!’ aangeboden. Alle workshops/cursussen worden zonder winstoogmerk gegeven waardoor u voor een extreem laag tarief terecht kunt.

Voor ouders

Voor de ouders zijn er workshops te volgen om meer inzicht te krijgen in de belevingswereld van het kind of de jongere. Hierbij kunt u denken aan de workshops ‘Weekend (wie kent?)vaders/moeders’, ‘Het leren lezen van kindertekeningen’ en ‘Help, ik heb een puber in huis’, maar ook in het programma van Zandkastelen® speelt u als ouder een cruciale rol door aanwezig te zijn bij de eindpresentatie die door de deelnemers wordt gegeven.

Aanmelding bij De Razende Bol van een minderjarige, kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van beide gezaghebbende ouders. Als één ouder het gezag heeft, is het altijd nodig om dit aantoonbaar te maken door het uittreksel van het gezagsregister, welke u gratis kunt opvragen bij de rechtbank in de provincie waar uw kind is geboren (www.rechtspraak.nl/Registers/Gezagsregister).

Wanneer ouders zelf begeleiding wensen kunnen zij terecht bij Counselling Noord-Holland of Camelot Mediation.

www.counsellingnoordholland.nl
www.camelotmediation.nl