Aanbod

Preventief (ter voorkoming van groter wordende problemen)

 • Zandkastelen®: programma (in een bij de leeftijd passende groep) van drieënhalf uur voor kinderen/jongeren die te maken krijgen – , hebben – of hebben gehad met de scheiding van hun ouders en de gevolgen daarvan. Beide ouders dienen aanwezig te zijn bij de eindpresentatie!

  Vast tarief van € 85,00 per kind/jongere (vanaf 4 tot 18 jaar).

  Wanneer er geen groep beschikbaar is om het programma Zandkastelen® aan te bieden, dan wordt het programma Zandkastelen® individueel mogelijk gemaakt door De Razende Bol.

  Zie ook: Zandkastelencoach

 • Oplossingsgerichte coaching: individuele laagdrempelige gespreksvoering waarbij de coach samen met de minderjarige werkt aan het vergroten van inzicht en vergroten van vaardigheden om op een andere manier om te gaan met de problemen die zich aandienen. Deze werkwijze is gericht op de toekomst en nuttig vanaf 12-jarige leeftijd.
 •  

 • Systemisch werken: individueel waar nodig, maar hoofdzakelijk gezamenlijk en tegelijkertijd werken aan een verbetering die nodig is binnen het gezin of de familie. Binnen De Razende Bol geloven we niet in alleen maar praten; het gezin/de familie gaat met elkaar aan de slag door middel van diverse werkvormen en opdrachten. Hierdoor lukt het vaak dat gezinsleden/familieleden elkaar beter gaan begrijpen en daardoor op een andere manier met elkaar leren omgaan. Vanaf 8 jaar.

Curatief (therapie gericht op intra persoonlijk herstel)

 • Spel- en Schematherapie: Meer doen dan praten! Door middel van opdrachten waarbij we bezig zijn met materialen of activiteiten vergroten we het inzicht in de problematiek en leren we je de regie terug te krijgen. (vanaf 6 jaar)

  Zie ook: Speltherapie

 • EMDR (traumaverwerking): Door het opwekken van de oogbeweging die normaliter in de slaap plaatsvindt, worden nare gebeurtenissen verwerkt. Weinig praten, weinig doen, snel en langdurend (meetbaar) effectief. Deze therapie richt zich niet op het vergroten van vaardigheden om met het probleem om te gaan, maar zorgt ervoor dat je de situatie niet meer als probleem ervaart. (van 0-12 mnd; bij huilbaby’s en prematuren met slikreflexproblemen en vanaf 4 jaar voor het verwerken van nare gebeurtenissen; dus peuters kunnen niet bij De Razende Bol terecht.

Tarieven: 78,00 per uur (vrij van BTW).


Cursusaanbod

 • Help ik heb een puber in huis
  Een puberbrein werkt anders en communiceert anders dan een volwassen brein. Leer communiceren met uw puber. U als ouder bent de cursist, de jongeren zijn de co-trainers.

  2x 3 uur € 30,00 per gezin (gezin = 2 volw en 1 puber)

 • Kindertekeningen lezen
  Vooral leuk om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen aan de hand van de tekeningen die hij/ zij maakt. U leert de kindertekeningen oppervlakkig te analyseren, maar we gaan er geen conclusies aan verbinden; dat is voorbehouden aan een daarvoor opgeleide professional.

  Totaal 1½ uur € 10,00 per persoon

 • Weekend (Wie kent?) vaders/moeders
  Een bijeenkomst voor ouder(s) gebaseerd op de theorieën van Martine Delfos. Geeft inzicht en handvatten voor ouders die hun kind zien in een omgangsregeling.

  Totaal 2 uur € 15,00 per persoon

 • Daar kikker je van op!
  Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar die voor zichzelf willen leren opkomen, het zelfbeeld willen versterken en faalangst willen verminderen.

  Totaal 5x 1 uur € 50,00 per persoon